Walter Costa

Autolykos Collection

Mijn werk brengt mijn achtergrond in politieke wetenschappen samen met artistiek onderzoek en een interdisciplinaire benadering, zo ontwikkel ik projecten die de nadruk leggen op een visuele bevraging van ongelijke machtsverhoudingen. Ik werk met beeld vanuit mijn fascinatie voor tastbaarheid en de manier waarop tijd in materie kan worden vastgelegd. In mijn werk met anderen help ik auteurs in het realiseren van hun boek-projecten, waarbij ik put uit mijn langdurige onderzoek naar redactie, volgordes en hybride vertelvormen in het geschreven woord. Deze ervaring deel ik in workshops en lezingen. Lesgeven is een kernpraktijk waarvan de gezamenlijke uitkomsten mijn werk als beeldend kunstenaar bepalen.

Autolykos Collection is een visueel onderzoeksproject naar de roof en digitale handel in archeologische objecten, een groeiende trans-nationale criminele activiteit waarbij de tastbare overblijfselen van onze voorouders voor winst worden verkocht. Het draagt bij aan de vernietiging van onze materiële cultuur, en doet afbreuk aan de publieke toegang tot geschiedenis ten gunste van commodificiatie en privé eigenaarschap. 

Ik richt mijn aandacht op objecten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika, illegaal opgegraven en doorverkocht in gesloten Facebook groepen. Autolykos Collection legt de rol van fotografie bloot, door te laten zien hoe deze tegelijkertijd de illegale aanvoer te faciliteert, en openbaart. De handel genereert winst voor gewapende groepen in de regio, en bestendigd het proces van het wegsluizen van cultureel erfgoed van het mondiale Zuiden naar het Noorden, een proces dat we kennen uit het koloniale verleden. 

Dit wordt zichtbaar en tastbaar gemaakt door middel van toe-eigening, 3D modellen, en prints van foto’s van de objecten gemaakt door de handelaren voor de verkoop. Het doel is niet om een waarheidsgetrouwe reproductie van de vermiste objecten te maken, maar om “provisionele originelen” te ontwikkelen die getuigen zijn van het verlies en zo invloed hebben op die criminelen, wiens activiteit publiek wordt gemaakt.

Bedrock, Water

Welke uitdagingen kwam je tegen tijdens het maak-proces?

De schaduwkant van de wereld die ik bespreek in mijn project wordt zowel gefaciliteerd en zichtbaar gemaakt door fotografie. Door te werken met dit ambivalente en gevoelige visuele materiaal moest ik veel ethische vraagstukken adresseren.

Hoe ga je dit project verder ontwikkelen?


Ik werk op dit moment aan een strategie om het project aan te bieden op de kunstmarkt, het doel is om bewustzijn te creëren en een standpunt uit te lokken van kunst-verzamelaars over deze activiteiten.

Forehead, Cheek, Sculpture, Jaw, Statue, Neck, Art, Gesture, Style, Artifact
Automotive design, Rectangle, Artifact

Wat heeft het Lighthouse programma voor jou als maker betekent?


Tijdens het Lighthouse programma kon ik mijn werk verder uitbreiden en werd ik zelfverzekerder in het verspreiden van mijn werk.

Cheek, Eye, Handwriting, Sculpture, Jaw, Statue
Statue, Jaw, Sculpture, Artifact, Art

In deze podcast heb ik de Syrisch-Palestijnse archeoloog Khaled Hjatlih uitgenodigd om te praten over het voortdurende proces van het koloniale wegsluizen van materiële cultuur… dankzij Facebook.

Vev Icon