Naomi Kok

Epigenetica

Als beeldmaker bevind ik me altijd op het raakvlak van politiek, sociologie en geschiedenis. Ik ben geïnteresseerd in trauma’s die voortkomen uit mijn eigen familiegeschiedenis en onderzoek hoe deze zich verhouden tot een bredere maatschappelijke context.

In mijn werk belicht ik mijn familiestructuur, waaronder; het verloop van stambomen, de fysieke veranderingen en trauma’s die worden doorgegeven van generatie op generatie, in een proces dat ook wel bekend staat onder de wetenschappelijke naam epigenetica. 

Ik focus op het visualiseren van moeilijk bespreekbare thema’s. Met mijn werk streef ik ernaar om een genuanceerde blik op onze collectieve geschiedenis te werpen, waarbinnen ruimte wordt geschapen voor persoonlijke verhalen. Ik richt me op bewustwording en nieuwe perspectieven die ons opnieuw laten kijken naar datgene waarvan we dachten dat het een gegeven was.

Voor mijn project epigenetica ga ik dieper in op de vroegere trauma’s uit mijn familie. In mijn eerdere werk Der Himmler Auf Erden (http://naomikok.com/Der-Himmel-Auf-Erden)

onderzocht ik mijn familiegeschiedenis en wat het betekent om verwant te zijn aan een oorlogsmisdadiger.  Herbertus Bikker, ook bekend onder de naam de Beul van Ommen, ontsnapte uit gevangenis de Koepel in Breda. Zijn kinderen - waaronder mijn grootouders - beschouwen hun verleden en hun relatie tot Bikker als een familiegeheim. 

In het project epigenetica richt ik mij op de manieren waarop trauma’s door middel van DNA overgedragen worden. Ook onderzoek ik wat DNA en genen betekenen voor de maatschappij waarin we leven. Ik visualiseer de trauma’s van mijn familie en wat de invloed van deze trauma’s op mij kan zijn. Dit zijn zowel de “goede” als de “slechte” genen, want een verhaal is nooit zwart wit, en zo is dat dus ook met mijn familiegeschiedenis.

Picture frame, Atmospheric phenomenon, Grey, Black-and-white, Art, Cloud

Welke uitdagingen kwam je tegen tijdens het maak-proces?

Voor mij is het een uitdaging om een verhaal te vertellen dat niet gezien kan worden. Ik onderzoek hoe ik het verhaal van DNA en genen visueel kan maken.


Hoe ga je dit project verder ontwikkelen?

Ik rond nu de onderzoeksfase voor dit project af en dan kan ik beginnen met het samenbrengen van archiefmateriaal en mijn eigen fotografie.

Wat heeft het Lighthouse programma betekent voor jou als maker?


Door Lighthouse kon ik vanuit mijn afstuderen meteen aan het werk en deed ik gelijk veel praktijkervaring op.
 

Samen met neurowetenschapper en criminoloog Jorim Tielbeek bespreekt Naomi Kok haar familiegeschiedenis en de reden waarom DNA-onderzoek zo belangrijk voor haar is.

Vev Icon